Τη Δευτέρα 09/05/2022 θα πραγματοποιηθεί ο 3ος κύκλος καταπολέμησης των ανωφελών κουνουπιών στη Νήσο Πάρο. Οι τόποι που αναπαράγονται και…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι ο δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων που βρίσκεται πλησίον του δημοτικού κοιμητηρίου στην Παροικία Πάρου,…
ΗΜΕΡΙΔΑ Η Πάρος ανά τους AιώνεςΑπό την Προϊστορική Εποχήστον 16ο Αιώνα μ. Χ. Την εκδήλωση διοργανώνειΗ Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ)…
• Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Πάρου, πραγματοποιήθηκε συνάντησή του με επαγγελματικούς φορείς του νησιού την Πέμπτη 28 Απριλίου, με θέμα…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων…
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ ΠΑΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου…
Που βρισκόμαστε σήμερα; Καθώς πλησιάζουμε την καλοκαιρινή περίοδο της «κανονικότητας» η οποία θα είναι πλούσια σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, είναι…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΠΡΟΣ: Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου κ. Αυλήτη Πέτροκ. Ρουμπάνο Μιχαήλ κ. Μαύρη Μένεγο κ.…
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ) Καλείσθε να…