Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.: Οκτώ θέματα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριο

17 Μαϊος, 2022 857

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 23η Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
.
Θέμα 1ο: Έγκριση θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. μετά τις προτάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης όπως αυτή συστάθηκε με την υπ. αρ. 22/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Α.Π.

Θέμα 2ο: Ανανέωση της εφαρμογής Premium HRM από την εταιρεία Epsilon HR για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λογιστηρίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Ανανέωση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα Openabekt.

Θέμα 4ο: Πρόταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης Γκίκας» για τη διεξαγωγή δύο Εργαστηρίων Βιωματικής Αφήγησης για παιδιά στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Θέμα 5ο: Συζήτηση επί της υπ. αρ. 1795/2022 επιστολής της Κοινότητας Μάρπησσας σχετικά με τη δυνατότητα ή μη αναθεώρησης και αναπροσαρμογής του ποσού επιχορήγησής της από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και πρόταση για συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πάρου και την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. των επετειακών εκδηλώσεων στη μνήμη του Παριανού ήρωα Νικόλα Στέλλα.

Θέμα 6ο: Αίτηση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στον Παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια».

Θέμα 7ο: Ετήσια διαμονή στο Σπίτι Λογοτεχνίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης