Πρόγραμμα Ημερίδας: Η Πάρος ανά τους Aιώνες Από την Προϊστορική Εποχή στον 16ο Αιώνα μ. Χ. Κύριο

1 Μαϊος, 2022 1106

ΗΜΕΡΙΔΑ

Η Πάρος ανά τους Aιώνες
Από την Προϊστορική Εποχή
στον 16ο Αιώνα μ. Χ.

Την εκδήλωση διοργανώνει
Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ)

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 και ώρα 18.00
στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης, Ακαδημίας 50

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα: της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου - του Δήμου Πάρου - Επαρχείου Πάρου Αντιπάρου και πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων - Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
Η Πάρος ανά τους Αιώνες
Από την Προϊστορική Εποχή στον 16ο αιώνα μ.Χ.
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων
αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης
Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Συντονίζει το επιστημονικό Πάνελ η Πρόεδρος του ΙΑΠΚ, Καθ. Αρχαιολογίας Ντόρα Κατσωνοπούλου

18.00 Έναρξη

Από τον Έφορο της Ο.ΠΑ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροδόπουλο

18.05 Καλωσόρισμα

Από την Πρόεδρο της Ο.ΠΑ.Σ. κ. Μαρία Χανιώτου

18.10 Χαιρετισμοί

Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος

Έπαρχος Πάρου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς

Ειδ. Γραμματέας Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ), κ. Άννα Κάγκανη

Ομιλίες

18.30 Μέρος Ι, Παρία Λίθος και Πάριοι Γλύπτες: Ντόρα Κατσωνοπούλου και Γεώργιος Μοστράτος
19.00 Μέρος ΙΙ, Η Πάρος και ο Αρχαίος Κόσμος: Λίλιαν Καραλή και Ιωάννης Πετρόπουλος
19.30 Μέρος ΙΙΙ, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Πάρος: Γιώργος Καλόφωνος
19.40 Μέρος ΙV, Φυσικό και Θαλάσσιο Περιβάλλον: Ιωάννης Κουκουβέλας
19. 50 Ερωτήσεις – Συζήτηση – Πορίσματα

Συντονίστρια: Ντόρα Κατσωνοπούλου, Πρόεδρος του ΙΑΠΚ

Πάνελ: Ντόρα Κατσωνοπούλου, Γιώργος Καλόφωνος, Λίλιαν Καραλή, Ιωάννης Κουκουβέλας, Γεώργιος Μοστράτος, Ιωάννης Πετρόπουλος

20.30 Απονομή τιμητικής πλακέτας στην κ. Ντόρα Κατσωνοπούλου
Από τον Αντιπρόεδρο της Ο.ΠΑ.Σ. κ. Αντώνη Πατέλη
Για την σημαντική προσφορά της, στην ανάδειξη και προβολή του
αρχαίου Πολιτισμού της Πάρου

20.40 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

21.00 Λήξη

Από τον Έφορο της Ο.ΠΑ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ροδόπουλο

opas 1

opas 2

opas 3