Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.: Τα 17 θέματα στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12/4 Κύριο

8 Απριλίου, 2022 1193

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 12η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αποδοχή ή μη αποπληρωμής τηλεφωνικών τελών
Θέμα 2ο Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2022.
Θέμα 3ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. .
Θέμα 4ο Έκδοση Προκήρυξης θέσης ΥΕ Υπαλλήλου Καθαριότητας με ιδίους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 5ο Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων για την πραγματοποίηση των θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Θέμα 6ο Ορισμός υπευθύνου προστασίας ανηλίκων
Θέμα 7ο Θέματα που αφορούν την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας»
Θέμα 8ο Αγορά Ετήσιων εκδόσεων και Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Λογιστηρίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 9ο Υποστήριξη – Εκπαίδευση – Παραμετροποίηση Εφαρμογών του Συστήματος Διαχείρισης Εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών του Λογιστηρίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 10ο Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 11ο Αίτημα δωρεάν παραχώρησης της αίθουσας τέχνης «Αγ. Αθανάσιος» στη Νάουσα.
Θέμα 12ο Αίτημα Παιδικού σταθμού Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια» για την κάλυψη των αναγκών του.
Θέμα 13ο Αίτημα παραχώρησης χώρων και χρηματοδότησης του Φεστιβάλ Πάρου 2022
Θέμα 14ο Πρόταση του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων για παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
Θέμα 15οΑίτημα του Π.Σ. Αρχίλοχου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Υλικού του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παροικίας «Τα Μελισσάκια» και της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης