Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου Κύριο

24 Οκτωβρίου, 2020 7652

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), που θα γίνει την 29η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Δέσμευση και αποδέσμευση των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020 κατόπιν της Α’ Αναμόρφωσής του.

Θέμα 2ο: Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2020.

Θέμα 3ο: Δημοσίευση ή μη της Ανακοίνωσης - Γνωστοποίησης εγγραφής νηπίων στις δομές της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 4ο: Συζήτηση - Ενημέρωση σχετικά με την υπ. αρ. 188/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου

Θέμα 5ο: Συζήτηση επί των ενστάσεων του κ. Σπυρίδωνα Παυλάκη και της κ. Αικατερίνης Σαβίνο.

Θέμα 6ο: Οικειοθελή αποχώρηση της κ. Κωνσταντίνας Ανδρεάκου από τη θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή και καθηγήτριας πιάνου του Δημοτικού Ωδείου Πάρου.

Θέμα 7ο: Ανανέωση της σύμβασης εργαζομένου στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» βάσει του ΦΕΚ 197/τ. Α΄/ 12-10-2020.

Θέμα 8ο: Πρόταση της κ. Εσκαλονή βιβλιοθηκονόμου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης Γκίκας» για πραγματοποίηση 4 εργαστηρίων βιωματικής αφήγησης με την κ. Χειμαριού.

Θέμα 9ο: Αίτηση του Συλλόγου Γυναικών Πάρου «Αρηΐς» για φιλοξενία πραγμάτων του Συλλόγου στο υπόγειο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Παροικίας «Τα Μελισσάκια».

Θέμα 10ο: Αίτημα Σπιτιού Λογοτεχνίας για επισκευή – συντήρηση κλιματιστικής μονάδας και αγορά ηλεκτρικής κουζίνας.

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016

Θέμα 12ο: Ενεργοποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού με την εταιρεία Φ. ΝΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Δημήτριος Αντιπαριώτης