Δήμος Αντιπάρου: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12 Μαΐου Κύριο

10 Μαϊος, 2022 701

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 12 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση της υπ αρ. 35/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Σύνταξη 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022»

2. Αιτήματα πολιτών για υδροδότηση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΑΔΙΟ-ΝΙΚΟΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ

9. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

13. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ