Δήμος Πάρου: Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Κύριο

6 Μαϊος, 2022 942

Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι).

Καλείσθε την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικιά της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αυτοψία του Δήμου Πάρου επί ακινήτου ιδιοκτησίας Ν. Σκιαδά μετά από εξώδικη καταγγελία.

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά την παραχώρηση της πλατείας της Αγίας Άννας για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης την 22-05-2022 μετά από αίτημα του κέντρου τέχνης και πολιτισμού «Τεχνηντάρι».

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοπή δέντρων στο Ηρώο της Κοινότητας Κώστου, του Δήμου Πάρου.

 Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα

2. Σάμιος Αθανάσιος

3. Λεοντής Μικές

4. Καραχάλιος Σταύρος

5. Τσιγώνιας Νικόλαος

6. Μαρινόπουλος Αθανάσιος