Προσφορά της ΔΕΥΑΠ στο κέντρο Υγείας και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου Κύριο

30 Ιανουαρίου, 2020 1068

Η ΔΕΥΑΠ,  στα πλαίσια της πολύπλευρης προσφοράς της προς την Τοπική Κοινωνία, υλοποιεί μια σειρά από δράσεις προσπαθώντας να βοηθήσει με διάφορους τρόπους, Φορείς που επιτελούν Κοινωνικό Έργο (Δήμος Πάρου, ΕΚΑΒ, Αστυνομία, , Σχολεία κτλ) και κοινωνικές ομάδες. Κάποιες από αυτές τις ενέργειες, παρουσιάζονται παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ, αναγνωρίζοντας την αξία του Κέντρου Υγείας και την προσφορά των Εργαζομένων του στο νησί μας και θέλοντας έμπρακτα να συμβάλει στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει, αποφάσισε να αναλάβει η ΔΕΥΑΠ την ανακατασκευή του πεπαλαιωμένου εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Θέρμανσης. Σε συνέχεια και αντίστοιχης αίτησης της 2ης ΔΥΠΕ για παροχή βοήθειας, ανακαινίστηκαν δεκαπέντε (15) λουτρά και WC και αποκαταστάθηκε η λειτουργία τους, αντικαταστάθηκαν ελαττωματικά είδη υγιεινής, νέοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, κυκλοφορητές θέρμανσης κτλ. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η συνολική δαπάνη καλύφθηκε από ίδια κεφάλαια.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ κ. Πούλιος Γεώργιος και εκπρόσωποι των Εργαζομένων, παρέδωσαν στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου καινούργιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη, UPS κτλ). 

Tags