Ημερίδα για την Υγεία Κύριο

12 Δεκεμβρίου, 2019 939

Ένα μοναδικό για το νησί γεγονός που αφορά την υγεία θα λάβει χώρα το Σάββατο 14/12/2019 στο ΕΠΑΛ Πάρου. Οι «Φίλοι της Πάρου» και το Κέντρο Υγείας Πάρου
διοργανώνουν την «Ημερίδα για την Υγεία σε νησιωτικές περιοχές» η οποία φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε χρονίζοντα και αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν όλους
ανεξαιρέτως τους νησιώτες. Ενδεικτικά:

1. Πόσο εφικτή και επιθυμητή είναι η δημιουργία μιας Νοσοκομειακής Μονάδος στο νησί;

2. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι διακομιδές δεν γίνονται με ιπτάμενα μέσα, αλλά με πλωτά και πλοία γραμμής;

3. Γιατί δεν εγκαταστάθηκε ο αξονικός τομογράφος στο ΚΥ Πάρου;

4. Ποιες είναι οι τωρινές και επείγουσες ελλείψεις στο ΚΥ;

5. Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα υγείας στο νησί;

6. Ποιες είναι οι θέσεις και ο προγραμματισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης;

7. Ποιες πολιτικές υγείας μπορούν και πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους νησιώτες;

Η ημερίδα, στην οποία έχουν κληθεί να συμμετάσχουν Πανεπιστημιακοί, Ιατροί και εργαζόμενοι στο Δημόσιο τομέα Υγείας, όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,
εθελοντικές οργανώσεις αλλά και ο ιδιωτικός τομέας του νησιού, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της Πάρου. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα ενθαρρύνεται έντονα η συμμετοχή του κόσμου, ο διάλογος με τους εισηγητές και η υποβολή ερωτήσεων.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.  

Ειδήσεις parosin.gr