Πάρος | Ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων & χοίρων Κύριο

25 Οκτωβρίου, 2018 960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Τσιγώνιας Ν.
TELEFAX: 22840-28469
Τηλέφωνο: 22840-21228

Πάρος 25/10/2018

ΠΡΟΣ: Τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων

Ανακοίνωση

Όπως σας είναι ήδη γνωστό οι κάτοχοι αιγοπροβάτων ή χοίρων έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τακτικά τα αντίστοιχα μητρώα των εκμεταλλεύσεων τους, για τις όποιες μεταβολές (γεννήσεις, πωλήσεις, αγορές, θανάτους, σφαγές κ.λπ.), του ζωικού τους κεφαλαίου.

Επίσης έχουν υποχρέωση τα ζώα τους να έχουν την προβλεπόμενη σήμανση (ηλεκτρονικού τύπου ενώτια) και απόθεμα ενωτίων στην εκμετάλλευση.

Η απογραφή αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό κεφάλαιο αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Σε ότι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου το αργότερο.

Σε ότι αφορά τους χοίρους από 1 έως 30 Δεκεμβρίου .

Η απογραφή μπορεί να γίνει με την προσέλευσή σας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Πάρου από 9:00 έως 13:00.

Η κοινοποίηση της απογραφής μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις οδηγίες που διατίθενται.

Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει απογραφή δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρίτους ή προς σφαγή, δεν μπορούν να παραδώσουν γάλα, δεν μπορούν να επιδοτηθούν, να μεταβιβάσουν δικαιώματα και να τύχουν ενισχύσεων, και κινδυνεύουν να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014.

 

{pdf=http://parosin.gr/images/pdf/paros_apogr_aigopr_xoiroi.pdf|100%|800}