Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΠ Κύριο

16 Ιουνίου, 2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικιάς αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δεν θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με Τηλεδιάσκεψη. Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα1 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ του έτους 2020».

Θέμα2 ο : Έγκριση 2 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων με τίτλο: «Προμήθεια οδοντωτών τροχών με λειτουργία με φορτωτή πλάγιας ολίσθησης τύπου Bobcat».

Θέμα3 ο : Έγκριση 1 ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση συστήματος Τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΔΕΥΑΠ».

Θέμα4 ο : Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός αποχετευτικού δικτύου, αντλιοστασίων λυμάτων και Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΠ»

Θέμα5 ο : Έγκριση Μελέτης για το έργο: «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγ. Υπακοής με δίκτυο Αφαλάτωσης», προϋπολογισμού 1.265.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), υποέργο του εγκεκριμένου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου, ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου».

Θέμα6 ο : Έγκριση προδιαγραφών και διαδικασίας αγοράς ακινήτου στην περιοχή Μαράθι, Δ.Κ. Παροικιάς, Δήμου Πάρου, πλησίον κεντρικού αγωγού και
εγκαταστάσεων Ύδρευσης Παροικιάς

Θέμα7 ο : Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα8 ο : Ορισμός Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστων Υλικών της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

Θέμα9 ο : Αίτηση υπαλλήλου για άδεια άνευ αποδοχών

Θέμα10 ο : Αιτήσεις πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

Tags
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 00:06