Αναφερόμαστε σε απόφαση της ΚΔΕΠΑΠ που αφορά εκδήλωσή της.  Με εισήγηση του προέδρου προτάθηκε η πραγματοποίηση συναυλίας συγγενικού του…
Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση. Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε…
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)…
RIGA’S EN SAMPLE Θέατρο Αρχίλοχος - Αι Γιάννης Δέτης 22.06.2022 | 21:00 Λαϊκή βραδιά αφιέρωμα στην μνήμη του πρώην Δήμαρχου…
«Τραγουδώντας με φίλους» Αφιέρωμα στις χορωδίες της Πάρου: Χορωδία Αρχιλόχου (1981 - 2022) Τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022 και ώρα…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων…
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θέσαμε τα παρακάτω ζητήματα: 1. Την ανυπαρξία δημοτικών wc στη Παροικιά. Στον Αγ. Νικόλαο…
Το Φεστιβάλ Πάρου συνεχίζει για πέμπτη χρονιά ό,τι ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το 2018. Μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσεων,…
Σελίδα 1 από 489