ParosIn.gr

ParosIn.gr

Εντυπωσιακές φωτογραφίες από τη φωτισμένη εορταστική Αντίπαρο...

ax1

ax2

ax3

ax4

ax5

ax6

ax8

ax9

ax10

ax11

ax12

 

Ακολουθούν φωτογραφίες του Yannis Triantafyllos

 

{gallery}antiparos_xrisroygenna_2016{/gallery}

 

 

 

Τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων για αύριο Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 από και προς την Πάρο είναι τα ακόλουθα:

Από Πάρο

Ημερομηνία Αναχ. Προορ. Πλοίο Αναχ./Άφιξη
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 00:59-05:10
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 10:25-11:45
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΙΦΝΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 10:25-12:30
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 10:25-13:15
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΜΗΛΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 10:25-13:55
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ BLUE STAR NAXOS 10:45-15:00
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΝΑΞΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 11:55-12:40
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΙΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 11:55-14:05
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 11:55-15:10
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΥΡΟΣ AQUA SPIRIT 16:30-17:50
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΥΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 18:00-19:00
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 19:15-23:25
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ BLUE STAR NAXOS 22:50-00:50
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ BLUE STAR NAXOS 22:50-01:10
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ BLUE STAR NAXOS 22:50-01:55
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ - ΚΑΤΑΠΟΛΑ BLUE STAR NAXOS 22:50-02:50
Κυρ, 11/12/2016 ΠΑΡΟΣ ΝΑΞΟΣ BLUE STAR NAXOS 22:50-23:35

 


Προς Πάρο

Ημερομηνία Αναχ. Προορ. Πλοίο Αναχ.Άφιξη
Κυρ, 11/12/2016 ΑΜΟΡΓΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΑ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 06:00-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΑΝΑΦΗ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 07:00-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 08:00-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΘΗΡΑΣΙΑ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 09:30-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΙΟΣ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 10:50-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΙΟΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 14:15-18:45
Κυρ, 11/12/2016 ΚΙΜΩΛΟΣ ΠΑΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 14:45-17:50
Κυρ, 11/12/2016 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 06:55-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΜΗΛΟΣ ΠΑΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 14:05-17:50
Κυρ, 11/12/2016 ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 09:30-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 15:10-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΝΑΞΟΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 18:00-18:45
Κυρ, 11/12/2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 07:25-11:40
Κυρ, 11/12/2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 17:30-22:30
Κυρ, 11/12/2016 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 08:55-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΘΗΡΑ) ΠΑΡΟΣ BLUE STAR ΔΗΛΟΣ 15:30-18:45
Κυρ, 11/12/2016 ΣΕΡΙΦΟΣ ΠΑΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 16:15-17:50
Κυρ, 11/12/2016 ΣΙΚΙΝΟΣ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 11:30-16:10
Κυρ, 11/12/2016 ΣΙΦΝΟΣ ΠΑΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 15:30-17:50
Κυρ, 11/12/2016 ΣΥΡΟΣ ΠΑΡΟΣ HELLENIC HIGHSPEED 09:00-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΣΥΡΟΣ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 21:25-22:30
Κυρ, 11/12/2016 ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ ΠΑΡΟΣ BLUE STAR NAXOS 07:40-10:15
Κυρ, 11/12/2016 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΟΣ AQUA SPIRIT 12:30-16:10

Ερώτηση τριών βουλευτών Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Εσωτερικών

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 75/6-4-2016 αμετάκλητη ήδη απόφαση του Εφετείου Αιγαίου μη ασκηθέντος κατ’ αυτής ενδίκου μέσου ο Δήμαρχος Φολεγάνδρου κηρύχθηκε ένοχος για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 250 Π.Κ.) και του επιβλήθηκε ποινή πέντε μηνών με τριετή αναστολή με το ελαφρυντικό του άρ. 84 § 2α Π.Κ.

Σύμφωνα με το άρ. 236 § 1γ του ν. 3852/10 ως ισχύει σήμερα «1γ. Αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία. Το ίδιο ισχύει και για την αμετάκλητη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος, εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στο δήμο, στην περιφέρεια ή στα νομικά τους πρόσωπα. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Ελεγκτή Νομιμότητας».

Επειδή συνεπεία των ανωτέρω και άλλων ζητημάτων που αφορούν την χρηστή λειτουργία της δημοτικής αρχής που ευλόγως έχει πληγεί το κύρος της από την άνω απόφαση αλλά και των προβλεπόμενων από την προαναφερθείσα διάταξη του ν. 3852/10 πρέπει οι δημότες να πληροφορηθούν αν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης έχουν επιληφθεί του εν λόγω ζητήματος.

Επειδή, ειδικότερα και όπως πληροφορηθήκαμε από την αντιπολίτευση του Δήμου Φολεγάνδρου, η οποία έχει ήδη αναφέρει όλα αυτά αρμοδίως:

Ο Δήμος Φολεγάνδρου συνηθέστατα δεν απαντάει ούτε ανταποκρίνεται στα έγγραφα αιτήματα δημοτικών συμβούλων ούτε και τους χορηγεί αιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους επικαλούμενος το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, την ελλιπή αιτιολόγηση των σχετικών αιτήσεων ή το ολιγάριθμο διοικητικό προσωπικό.
Ο Δήμος Φολεγάνδρου δεν τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά μόνον σε ηλεκτρονική μορφή, κατά παράβαση του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006, ενώ επιδεικνύει απροθυμία να χορηγήσει έστω και αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο σε δημοτικούς συμβούλους.
Από το έτος 2013 και μέχρι σήμερα, δεν έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κανένας ισολογισμός, ούτε έχουν έρθει σε γνώση των Δημοτικών Συμβούλων οι εκ του Νόμου απαιτούμενες εκθέσεις ελέγχου των αποτελεσμάτων ισολογισμού του Ορκωτού λογιστή. Παρά ταύτα, έχει ανατεθεί η προετοιμασία των ισολογισμών όλων των ετών από το 2013 έως και το 2015 σε ιδιωτική εταιρεία, έχουν δε εγκριθεί τα σχετικά εντάλματα πληρωμής και η εταιρεία έχει λάβει την αμοιβή της για την προετοιμασία τους, χωρίς όμως σήμερα, οι ισολογισμοί να έχουν έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επιπλέον, στην εταιρεία αυτή, έχει ανατεθεί περισσότερες από μία φορές η ίδια εργασία και έχουν καταβληθεί περισσότερες από μία φορές οι αμοιβές για την ίδια εργασία. Για τα παραπάνω έχει ήδη κατατεθεί αναφορά ενώπιον του κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νάξου.
Η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο συχνά λειτουργούν προσχηματικά, όταν για παράδειγμα καλούνται να εγκρίνουν συγκεντρωτικά, σε μία μόνο συνεδρίαση απολογισμούς παρελθόντων ετών και μεταχρονολογημένες τριμηνιαίες καταστάσεις εσόδων-εξόδων τετραετίας (2012-2015) με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά και ουσιαστικά αδύνατος ο έλεγχος των στοιχείων, αλλά και οποιαδήποτε παρέμβαση επί αυτών.
Ο Δήμος Φολεγάνδρου μισθώνει ένα Δημοτικό κατάστημα σε τρίτον, όμως δεν λαμβάνει τα οριζόμενα μισθώματα, ενώ συνεχώς με ταμειακές διευκολύνσεις, στα όρια της νομιμότητας στον μισθωτή, προσπαθεί να τον παρουσιάζει ενήμερο, έτσι ώστε να μην καταγγελθεί η σύμβαση της μισθώσεως. Με τον τρόπο αυτόν, στερείται ο Δήμος Φολεγάνδρου και το Κράτος σημαντικά έσοδα, ενώ παραμένει στο μίσθιο κακόπιστος και δύστροπος μισθωτής, τον οποίο συνεχώς διευκολύνει ο Δήμος Φολεγάνδρου, ζημιώνοντας οικονομικά το Δήμο. Στον δε προϋπολογισμό του 2017 εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια ως προς τα ποσά που προϋπολογίζονται και παρά τις έγγραφες ομολογίες του Δήμου περί μη είσπραξης των οφειλομένων, δεν έχει προβεί ο Δήμος ή η Ταμειακή Υπηρεσία στις εκ του Νόμου απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη των μισθωμάτων ή την αποβολή του μισθωτή. Το συνολικό χρέος υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.
Τέλος, ο Δήμος Φολεγάνδρου δεν παρέχει τα στοιχεία που ζητούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στα πλαίσια ελέγχων, ή τα στοιχεία που παρέχει είναι ανακριβή ή αποσπασματικά και σε πρόσφατο έγγραφό του, κατηγορεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για «bullying», επειδή τόλμησε να του ζητήσει να παρέχουν στοιχεία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους περί ελέγχου της σύννομης τήρησης των διαδικασιών.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός ως ασκών εποπτεία επί των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (άρ. 102 §4):

Έχει επιληφθεί σχετικώς το κατά νόμον αρμόδιο συμβούλιο;
Εάν ναι, τι έχει αποφανθεί επί των πειθαρχικών ή μη ευθυνών του Δημάρχου Φολεγάνδρου;
Έχουν ελεγχθεί αρμοδίως οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης;
Είναι νόμιμο να μην τηρεί ο Δήμος Φολεγάνδρου πρακτικά ή να μην χορηγεί τα ηχογραφημένα αρχεία, παρακωλύοντας την δυνατότητα ελέγχου επί αυτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος

Αντώνης Συρίγος

Νίκος Μανιός

 

«Αντί να κάνει την αυτοκριτική της η ΝΔ, συνεχίζει τις καταστροφολογικές προφητείες».

Ομιλία βουλευτή Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Συρμαλένιου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού

Το αποτέλεσμα του Eurogroup ήταν μια επιτυχία για την κυβέρνηση, γιατί για πρώτη φορά θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα για την αναδιάρθρωση του μακροχρόνιου χρέους του EFSM, σταθεροποιούνται τα επιτόκια στο 1,5% και οι χρηματοδοτικές δαπάνες θα είναι κάτω από το 15% για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ανέφερε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Και πρόσθεσε: «Απέναντι σε αυτήν την επιτυχία η Αντιπολίτευση αντί να κάνει την αυτοκριτική της, καθώς δεν είχε καταφέρει τίποτα, παρά μόνο μια υπόσχεση στο Eurogroup του τέλους του 2012, συνεχίζει τις καταστροφολογικές προφητείες».

Τόνισε ότι απέναντι σ’ αυτές τις προφητείες η κυβέρνηση αντιπαραθέτει την πραγματικότητα και στοιχεία. Τα στοιχεία λένε: Α) το δεύτερο εξάμηνο του 2016 καταγράφεται ανάπτυξη αντί για ύφεση. Β) τα έσοδα μετά το εντεκάμηνο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2016, είναι παραπάνω κατά 2,4 δισεκατομμύρια. Γ) το πλεόνασμα του 2016 είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν κατά 0,5% του ΑΕΠ και δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικού πλεονάσματος.

Το ύστατο επιχείρημα της ΝΔ ότι η παρούσα κυβέρνηση τώρα φτάνει εκεί που η προηγούμενη βρισκόταν στο τέλος του 2014, ουσιαστικά δεν αναφέρει ότι η ΝΔ έφερε τις εκλογές τρεις μήνες νωρίτερα και όχι τον Μάρτιο του 2015 -γιατί οι προεδρικές εκλογές έπρεπε να γίνουν Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2015. Η ΝΔ τις έφερε τον Δεκέμβριο του 2014- γιατί ακριβώς ήξερε ότι, επειδή δεν είχε κλείσει η πέμπτη αξιολόγηση, είχε δυο επιλογές. Ή να πάρει σκληρά μέτρα για να κλείσει την αξιολόγηση, που ενόψει εκλογών δεν την συνέφερε ή να υπογράψει η ΝΔ το τρίτο μνημόνιο, με σκληρότερα μέτρα απ’ αυτά που ψηφίστηκαν μέχρι τώρα, που και πάλι δεν την συνέφερε, ενόψει εκλογών.

Ο Ν. Συρμαλένιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αντ’ αυτού τι κάνατε; Αποδράσατε, βγήκε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και βρήκε στα αποθεματικά των ταμείων λεφτά για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2015.

Κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κύριοι της Αντιπολίτευσης, παραδεχθείτε ότι αποτύχατε ως Κυβέρνηση. Φέρατε τη χώρα στη χρεοκοπία και στα μνημόνια. Τώρα αποτυγχάνετε και ως Αντιπολίτευση. Δεν έχετε επιχειρήματα. Τα μόνα επιχειρήματά σας είναι η καταστροφολογία.

Εμείς υποστηρίζουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος θα προβλέπει δημοσιονομική σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή των βαρών και των ωφελειών. Η μεν δημοσιονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη επιβεβαιώνονται από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, όπως επενδύσεις, εξαγωγές, πλεόνασμα, έσοδα, η δε δίκαιη κατανομή βαρών και ωφελειών υπηρετείται από τον κοινωνικό προϋπολογισμό, όπως κατευθύνεται από την καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης με κονδύλι 760 εκατομμυρίων, με 300 εκατομμύρια επιπλέον από τους προϋπολογισμούς υγείας, πρόνοιας και παιδείας, με 100 εκατομμύρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που ψηφίσαμε πέρυσι και αφορά το 25% των πιο ευάλωτων δανειοληπτών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνησή μας έχει χαράξει έναν οδικό χάρτη μετά τον συμβιβασμό του καλοκαιριού του 2015. Υλοποιήσαμε δυο δύσκολους προϋπολογισμούς, του 2015 και του 2016. Προχωρήσαμε στην ψήφιση σειράς νομοθετημάτων με θετικά κυρίως χαρακτηριστικά. Ψηφίσαμε μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση-τομή για να μπορούν οι επόμενες γενιές να παίρνουν αξιοπρεπή σύνταξη.

Αρχίσαμε την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, με προσλήψεις στα νοσοκομεία και στα νησιά. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες έγινε ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το νοσοκομείο της Σαντορίνης λειτούργησε, ενώ ήταν έτοιμο να πουληθεί σε ιδιώτες.

Ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ανοίξαμε για πρώτη φορά τα σχολεία με βιβλία και σχεδόν πλήρη κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών.

Αντιμετωπίσαμε, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, το προσφυγικό-μεταναστευτικό με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια. Ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση και τώρα θα αρχίσει η υλοποίησή της.

Δρομολογήσαμε τη μάχη ενάντια στη διαπλοκή. Ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Ξεκινήσαμε και δρομολογήσαμε την υπόθεση της συνταγματικής αναθεώρησης.

Κλείσαμε την πρώτη αξιολόγηση και η δεύτερη αξιολόγηση κλείνει οσονούπω. Στρίβουμε το τιμόνι της χώρας από την ύφεση στην ανάπτυξη και παρά τις καταστροφολογίες, στο τέλος του 2018 βγαίνουμε από τα μνημόνια. Χτυπάμε τις παθογένειες που δημιουργήσατε και μας οδήγησαν στην χρεοκοπία.

Με την ελπίδα της ορατής πλέον ανάκαμψης και ανάπτυξης, πιστεύουμε ότι στο τέλος του 2018 αυτή η Κυβέρνηση θα πάρει μέτρα φοροελαφρύνσεων, υλοποιώντας την επιλογή της δίκαιης ανάπτυξης προς όφελος των πιο αδύναμων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας».

Τέλος, αναφορικά με τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, ο Ν. Συρμαλένιος τόνισε ότι το δικαίωμα της απεργίας είναι αναφαίρετο και η απεργία στηρίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες της κυβέρνησης έναντι των δανειστών αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα, ωστόσο κάλεσε την ΝΔ να τοποθετηθεί εάν συμφωνεί με τις συλλογικές συμβάσεις, τα εργασιακά δικαιώματα και την απόκρουση των ομαδικών απολύσεων. Αναφορικά με την απεργία της ΠΝΟ, τόνισε ότι ήδη ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της φορολογίας των ναυτικών και ο υπουργός Ναυτιλίας κάλεσε την ΠΝΟ να προσέλθει σε διάλογο για επίλυση των όποιων ζητημάτων. Ανέφερε επίσης ότι τα νησιά έχουν εντελώς αποκοπεί από την ηπειρωτική χώρα και ήδη το κοινωνικό πρόβλημα είναι μεγάλο. Απευθυνόμενος δε στους συνδικαλιστές που πρόσκεινται στην ΝΔ τους ρώτησε εάν είχαν επιδείξει την ίδια ευαισθησία όταν ψηφίστηκε η διάταξη για τον απεργοσπαστικό μηχανισμό με νομοσχέδιο του Μ. Βαρβιτσιώτη, όπως και για τη διάταξη για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας που προωθούσαν οι εφοπλιστές.

Ακολουθεί το βίντεο της ομιλίας του Νίκου Συρμαλένιου:

 

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε ότι λόγω των συνθηκών αναγκαζόμαστε να αναβάλλουμε το άναμμα του δέντρου που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 10/12.

Η συνέχιση της διακοπής των δρομολογίων των πλοίων λόγω της απεργίας των ναυτεργατών, μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε βασικά θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής των εκδηλώσεων μας.

Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της Νάουσας, με όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, θα γίνει την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 18:00 μ.μ.

Ζητάμε την κατανόηση σας.

Δράσεις Πολιτιστικής Επιτροπής Δ.Κ. Νάουσας

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της απεργίας της Π.Ν.Ο, το Σάββατο 10/12/16, τα δρομολόγια των πλοίων μας, θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

F/B BLUE STAR DELOS
Σάββατο 10/12/16: από Πειραιά 13:00 για Πάρο (17:00-17:20), Νάξο (18:05-18:25), Ίο (19:40-19:55), Σαντορίνη (20:50-21:30), Νάξο (23:35-23:55), Πάρο (00:40-00:59 επομένης), Πειραιά 05:10.

F/B BLUE STAR PAROS
Σάββατο 10/12/16: από Πειραιά 13:00 για Σύρο (16:45-17:00), Τήνο (17:30-17:45), Μύκονο (18:15-19:00), Τήνο (19:30-19:45), Σύρο (20:15-20:30), Πειραιά 00:15 (επομένης).

F/B BLUE STAR NAXOS
Σάββατο 10/12/16: από Πειραιά 17:30 για για Πάρο (21:45-22:0), Νάξο (22:45-23:05), Ηρακλειά (00:00-00:15 επομένης), Σχοινούσα (00:20-00:35), Κουφονήσι (01:05-01:20), Κατάπολα (Αμοργό) 02:00.

F/B BLUE STAR PATMOS
Σάββατο 10/12/16: από Πειραιά 17:00 για Αστυπάλαια (01:30-01:50 επομένης), Κάλυμνο (04:10-04:40), Κω (05:40-06:00), Νίσυρο (07:20-07:40), Τήλο (08:50-09:10), Σύμη (10:55-11:15), Ρόδο 12:35 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

F/B BLUE STAR 1
Σάββατο 10/12/16: από Μυτιλήνη 13:00 για Χίο (15:20-15:50), Πειραιά 22:05.
Κυριακή 11/12/16: από Πειραιά 02:00 για Πάτμο (08:45-09:05), Λέρο (09:55-10:15), Κω (11:50-13:00), Πειραιά 21:30 και αναχώρηση από Πειραιά 23:55 για Χίο (06:15-06:45 επομένης), Μυτιλήνη 09:05 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

F/B SUPERFAST XII
Σάββατο 10/12/16: από Πειραιά 12:00 για Ρόδο (22:45-23:59), Πειραιά 10:45.
Κυριακή 11/12/16: από Πειραιά 13:00 για Ρόδο 23:45.
Δευτέρα 12/12/16: από Ρόδο 08:00 για Κω (10:45-11:15), Λέρο (12:40-12:55), Πάτμο (13:50-14:05), Πειραιά 20:55 και αναχώρηση από Πειραιλα 23:30 για Σύρο (02:50-03:05 επομένης), Πάτμο (06:25-06:40), Λέρο (07:35-07:50), Κω (09:15-09:45), Ρόδο 12:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (F/B BLUE HORIZON & F/B ΚΡΗΤΗ ΙΙ)
Σάββατο 10/12/16:
F/B ΚΡΗΤΗ IΙ από Πειραιά 11:00 για Ηράκλειο 20:00 και F/B BLUE HORIZON από Πειραιά 23:00 για Ηράκλειο 08:00 (επομένης).
F/B BLUE HORIZON από Ηράκλειο 11:00 για Πειραιά 20:00 και F/B ΚΡΗΤΗ ΙΙ από Ηράκλειο 23:00 για Πειραιά 08:00 (επομένης).

ΓΡΑΜΜΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ (F/B BLUE GALAXY & F/B EΛΥΡΟΣ)
Σάββατο 10/12/16:
F/B ΕΛΥΡΟΣ από Πειραιά 11:00 για Χανιά 19:00 και F/B BLUE GALAXY από για Πειραιά 22:00 για Χανιά 06:00 (επομένης).
F/B BLUE GALAXY από Χανιά 11:00 για Πειραιά 19:00 και F/B ΕΛΥΡΟΣ από Χανιά 22:00 για Πειραιά 06:00 (επομένης).

 

 

Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, αν και δεν λύθηκε κανένα από τα προβλήματά μας, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας - Πρυτάνευσε η λογική, ήταν το πρώτο σχόλιο του Παναγιώτη Κουρουμπλή

Έληξε το πρωί του Σαββάτου η απεργία της ΠΝΟ, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων, ενώ η προηγούμενη απόφαση έκανε λόγω για συνέχιση της απεργίας έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής.

Αυτό σημαίνει πως άμεσα, τις επόμενες ώρες δηλαδή, θα φύγουν τα πρώτα πλοία για τα νησιά, αλλά και από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδίας Γιάννη Χαλά, η ΠΝΟ αφουγκράστηκε την κοινωνία και ειδικά εν όψει εορτών, αποφάσισε την αναστολή των κινητοποιήσεων, αν και όπως είπε χαρακτηριστικά «κανένα από τα προβλήματά μας δεν λύθηκε».

Πρυτάνευσε η λογική, ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΝΟ:

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, η οποία συνήλθε σήμερα προκειμένου να εξετάσει και να εκτιμήσει την όλη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί από την εννιαήμερη μέχρι σήμερα απεργιακή της κινητοποίηση, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Πρώτα απ’ όλα θεωρεί πρώτιστη υποχρέωσή της να ευχαριστήσει τα πληρώματα των πλοίων και όλους τους ναυτεργάτες, οι οποίοι μαζικά, αγωνιστικά και δυναμικά ύψωσαν το ανάστημα τους, συσπειρωμένοι γύρω από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας για την επιτυχία της απεργιακής μας κινητοποίησης.
Θα ήταν παράλειψη δε να μην απευθύνει και τις ευχαριστίες της και στο επιβατικό κοινό, για την πλήρη κατανόηση του στο δίκαιο αγώνα μας.

2. Εφιστά την προσοχή στην Κυβέρνηση και ιδιαιτέρα στους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το κυρίαρχο μήνυμα της απεργίας μας ότι δηλαδή ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ και να προβούν σε επανεξέταση της αρνητικής συμπεριφοράς τους στην αντιμετώπιση των δίκαιων και καυτών αιτημάτων μας και να κατανοήσουν μια για πάντα ότι οι ναυτεργάτες δεν ζητούν τίποτε νέο αλλά απλά αγωνίζονται να διασώσουν όσα τους έχουν απομείνει μετά τις συνεχείς περικοπές, που δέχτηκε ο κλάδος από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα της Τρόικας και των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων.

Και ναι μεν οι διαβεβαιώσεις, γραπτές και προφορικές του Υπουργού Ναυτιλίας και του Υπουργού των Οικονομικών, για το φορολογικό, λειτούργησαν προς το παρόν ως κατ’ αρχή πυροσβεστικό μέσο, πλην όμως σαφέστατα και αναμφισβήτητα δεν αποτελούν και ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

Το θέμα του κοινωνικοασφαλιστικού και τα καθαρά εργασιακά θέματα είναι στην πρώτη γραμμή και απαιτούν άμεσες λύσεις.

Ας μην επαναπαύονται λοιπόν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι ότι ο αγώνας μας τελείωσε.
Αντίθετα η εννιαήμερη απεργία μας αποτελεί απαρχή νέων αγώνων.
Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι καυτά και ζητούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις.

3. Καταγγέλλει όλες τις μεθοδεύσεις των υπηρεσιακών και εξωυπηρεσιακών παραγόντων και παραγοντίσκων, οι οποίοι με επαίσχυντες μεθόδους και χρησιμοποιώντας στο έπακρο τον κοινωνικό αυτοματισμό στοχοποίησαν τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας και ολόκληρο τον κλάδο των ναυτεργατών προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες και ελλείψεις.
Οι προσπάθειες όμως αυτές έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα και ατσάλωσαν ακόμη περισσότερο την θέληση μας και τον αγωνιστικό μας παλμό.

4. Με την πεποίθηση ότι οι αρμόδιοι έλαβαν τα μηνύματα της απεργίας μας και με την κατανόηση των εγγενών προβλημάτων των νησιωτών μας, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ την άμεση προσωρινή αναστολή των απεργιακών μας κινητοποιήσεων και παραμένουμε σε επιφυλακή περιμένοντας χειροπιαστές αποδείξεις από τους κυβερνώντες για την επίλυση των προβλημάτων μας, σύμφωνα με τις διατυπωθείσες δηλώσεις τους.
Διακηρύσσει επίσης ότι αν σύντομα δεν υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματα του κλάδου μας, θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα μας.

5. Καλεί τους ναυτεργάτες, όπου και αν ευρίσκονται, εν ενεργεία και συνταξιούχους, να παραμείνουν συσπειρωμένοι και σε διαρκή ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας για νέους αγώνες.

Μέχρι τότε οργανωνόμαστε και προετοιμαζόμαστε για την ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία του αγώνα.

 

Φουσκοθαλασσιές

10 Δεκεμβρίου, 2016

Αν διαλέξεις τη μοναξιά φουσκοθαλασσιές έχει κι εκεί, μπάζει νερά από παντού η ζωή, δεν γίνεται χωρίς ανθρώπους και φρόνιμο είναι να συνηθίσεις τα δύσκολα. Γύμναζε την ψυχή σου ν’ αντέχει, ό,τι βγαίνει ως νόημα, ως δικαίωση, ως χαρά, από πολλά φαρμάκια ζυμώνεται και θέλει νου φωτεινό να βρεις αντίδοτο, να προσπερνάς και να φεύγεις γι’ αλλού. Όσο κι αν δυσκολεύουν τα πράγματα, θα βρεις στοργή και αγάπη και κοίτα να το θυμάσαι, να ‘χεις πάντα στα χέρια σου σπόρους καλούς να φυτεύεις, γιατί ξεχνούμε εύκολα και το κακό γίνεται αφέντης της μνήμης δυναστεύοντας μετά τη ζωή μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ

15338866 10209608653525746 3269843271816079430 n

 

Καλά Χριστούγεννα με το παραδοσιακό καράβι μας στην πλατεία της Μαντούς.

Μάρκος Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

15390730 1190524924350711 7051003054668104412 n

15401033 1190513687685168 1531785938074592408 n

 

Ελάτε μαζί μας σε μια πρωινή βόλτα στον οικισμό της Παροικιάς και στα πέριξ του με στάσεις σε κτίρια-σημεία με φωτογραφικό αλλά και ιστορικό-πολιτισμικό ενδιαφέρον. Θα τραβήξουμε φωτογραφίες χώρων - τοπίου αλλά και λεπτομέρειες, κυρίως σε κτήρια που φέρουν τη φθορά του χρόνου (εγκαταλειμμένα- ερείπια). Ο στόχος μας θα είναι η καταγραφή της "αίσθησης του τόπου", δηλ. τι κάνει αυτό το μέρος ειδικά και την πόλη μας γενικότερα, ιδιαίτερο (αισθητικά-συναισθηματικέά). Οι φωτό της επιλογής των συμμετεχόντων θα εκτεθούν προς συζήτηση την επόμενη συνάντηση της ομάδας την Τετάρτη 14/11 στο Σπίτι του Δασκάλου, όπου θα ακολουθήσει προβολή παλιών φωτογραφιών της Πάρου από τον 20ο αι. και συζήτηση για την αισθητική και τη λειτουργία της φωτογραφίας ως μνήμη-καταγραφή.
Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να έχουν (εκτός από τη φωτογραφική τους μηχανή) άνετα αθλητικά παπούτσια γιατί θα περπατήσουμε (ίσως και σκαρφαλώσουμε..) λίγο (3+ χλμ).
Σημείο συνάντησης και εκκίνησης : Το Σπίτι του Δασκάλου 50 μ. από την Εκατονταπυλιανή.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, στείλτε μήνυμα εδώ ή επικοινωνήστε με το 6972288821 Χριστόφορος Κοροβέσης.

Photo Walk in Parikia

Join us on a morning photo-walk in and around Parikia to find buildings -spots with photographic and historical-cultural interest. We will take landscape & architecture photographs, as well as details, especially of buildings scarred by time (abandoned- ruined). Our goal would be to capture the "sense of place", i.e. what makes this particular place (and our town in general), special, both in the esthetic and emotional sense. Photos selected by participants will be presented and discussed in the next Paros Photo Group meeting on Wednesday 14/11 at the Teacher's House. We will also screen old Paros photographs from the 20th century and have a discussion on the aesthetics and the function of photography in recording memories (in Greek).
Participants are requested to have sports shoes on, as we'll walk (and maybe climb...) a bit (3+ km).
Meeting and starting point: "Teacher's House" Το Σπίτι του Δασκάλου recording.50 m. from Ekatontapyliani Church in Parikia center.
For further information, please send a message here or call 6972288821 Christophoros Korovesis.