ParosIn.gr

ParosIn.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρο 67 Ν.3852/10, άρθρο 184, παρ.1, Ν.4635/2019, άρθρο 10 της ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 ΠΝΠ)

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, στις 29 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.00 μμ, μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
6. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΚΑΔΙΟ-ΝΙΚΟΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
9. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
10. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
13. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
14. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Το φετινό Πάσχα μας βρίσκει ένα βήμα μπροστά, χάρη στην επιστήμη, με τη βοήθεια της οποίας αφήνουμε πίσω την πανδημία. Το φετινό Πάσχα μας βρίσκει ένα βήμα πίσω, εξαιτίας ενός αδιανόητου πολέμου στη καρδιά της Ευρώπης, με συνέπειες που δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο απολύτως κανέναν.

Το Πάσχα συμβολίζει τον θρίαμβο του καλού και εδώ, στην καρδιά του Αιγαίου, έχουμε αποδείξει, μέσα από όλες τις μεγάλες αγωνίες, που μας βρήκανε τα τελευταία χρόνια, ότι μπορούμε να αντλούμε το καλό από κάθε δοκιμασία. Να ανακαλύπτουμε το φως μέσα στο σκοτάδι. Το φως της ανθρωπιάς, το φως της ασφάλειας, της υπευθυνότητας, της δημιουργίας. Την Άνοιξη δεν την βρήκαμε πάντα. Δουλέψαμε όμως για να την φτιάξουμε, όπως προτρέπει ο ποιητής

Η Ανάσταση του Χριστού δεν μπορεί να εξαντλείται σε ένα γενικόλογο ευχολόγιο για το Πάσχα. Δεν είναι ιδέα και θεωρία. Είναι βίωμα και επιλογή.

Επιλέγουμε την ειρήνη.

Επιλέγουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τον τόπο και τα παιδιά μας, σε ένα περιβάλλον αειφορίας.

Επιλέγουμε την κοινωνική συνοχή.

Επιλέγουμε την πίστη στις αξίες και στις δυνάμεις μας.

Επιλέγουμε την αγάπη.

Επιλέγουμε την Ανάσταση.

Χρόνια Πολλά!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, την 28η Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παροικία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ

 

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022.

Θέμα 2ο Πρώτη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου( ΚΔΕΠΑΠ) του οικονομικού έτους 2022 .

Θέμα 3ο Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής της χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου(ΚΔΕΠΑΠ) σύμφωνα με το άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.παρ 14 αρθρ 10 του Ν. 4071/12 στο έτος 2022.

Θέμα 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης.

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς φυτικού υλικού.

Θέμα 6ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πάρου».

Θέμα 7ο Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου».

Θέμα 8ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Μάρπησσας Πάρου»

Θέμα 9ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020(ΦΕΚ Α΄ 53/11-03-2020) που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών για τη φυτοπροστασία των φοινικοειδών του Δήμου Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Απριλίου 2022 στον «Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος» για την εργασία με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων – καθαρισμό και αποψίλωση δασών –αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάρου έτους 2021», Ομάδα Α΄ «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα

2. Ρούσσος Βατίστας

3. Καραχάλιος Σταύρος

4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

6. Πατέλης Άγγελος