Συντήρηση οδικού δικτύου Πάρου - Αντιπάρου 2018 Κύριο

31 Οκτωβρίου, 2018 1989

Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισμού του έργου:

«Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Πάρου - Αντιπάρου (2018)».

 

{pdf=http://parosin.gr/images/pdf/syntirisi_odiko_diktyo_2018.pdf|100%|800}